Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » DLA PSÓW » Zdrowie » Na Pchły i Kleszcze » Bayer Foresto Obroża 4,5g + 2,03g dla psów >8kg
Informacje o produkcie
Bayer Foresto Obroża 4,5g + 2,03g dla psów >8kg
Cena produktu: 112,00 zł
Zamawiana ilość:  
Bayer Foresto Obroża 4,5g + 2,03g  dla psów >8kg
Producent Bayer
Dostępność niedostępny
Średnia ocena
Brak recenzji
Opis
Linki
Recenzje
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli.


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Foresto 4,50 g + 2,03 g obroża dla psów o masie ciała > 8 kg   


2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Substancje czynne:

Jedna obroża o długości 70 cm (45 g) zawiera imidaklopryd w dawce 4,5 g oraz flumetrynę w dawce 2,03 g jako substancje czynne.

Substancje pomocnicze:

Tytanu dwutlenek (E 171)
Żelaza tlenek czarny (E 172)
Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Obroża.
Obroża w kolorze szarym, bezzapachowa.


4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt


Psy (o masie ciała > 8 kg)
W przypadku psów o masie ciała ≤ 8 kg należy stosować obrożę Foresto 1,25 g + 0,56 g dla psów o masie ciała ≤ 8 kg (patrz punkt 4.9)

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

W celu leczenia i zapobiegania infestacji pcheł (Ctenocephalides felis) przez okres 7 do 8 miesięcy. Skuteczność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży.
W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez 8 miesięcy.
Foresto może być stosowane jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

Produkt wykazuje długotrwałą skuteczność roztoczobójczą (zabija kleszcze) w przypadku infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) oraz odstraszającą (zapobiega żerowaniu) przy infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje skuteczne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy.
W przypadku uprzedniego występowania kleszczy u psa przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może w ciągu 48 godzin nie spowodować śmierci pajęczaków; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też, zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w momencie zakładania obroży. Działanie zapobiegające infestacji nowych kleszczy rozpoczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży.

W celu leczenia infestacji wszołów (Trichodectes canis).

Najlepiej gdy obroża jest zakładana przed początkiem sezonu występowania pcheł lub kleszczy.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni.
Nie stosować w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia <dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt>

Ogółem, w ciągu 24 do 48 godzin po infestacji produkt spowoduje śmierć kleszczy i ich odpadanie od żywiciela, bez możliwości uprzedniego pożywienia się krwią. Nie można wykluczyć ryzyka wczepienia się pojedynczych kleszczy po zastosowaniu leczenia. Dlatego też, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych przez kleszcze, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków.
Tak jak w przypadku wszystkich produktów do długotrwałego stosowania miejscowego, okresy nadmiernego sezonowego zrzucania sierści mogą prowadzić do tymczasowego niewielkiego zmniejszenia skuteczności leczenia w wyniku utraty tej części dawki substancji czynnych, która została rozprowadzona na sierści. Uzupełnienie dawki substancji czynnych z obroży rozpoczyna się natychmiast, dzięki czemu pełna skuteczność zostaje ponownie osiągnięta bez konieczności stosowania dodatkowego leczenia lub wymiany obroży.
Dla uzyskania optymalnego efektu  eliminacji pcheł przy silnej inwazji w pomieszczeniach domowych, może być konieczne zastosowanie w środowisku odpowiedniego środka insektobójczego.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt jest wodoodporny; jego skuteczność pozostaje niezmieniona w przypadku zmoczenia zwierzęcia. Jednakże, należy unikać długotrwałej, intensywnej ekspozycji na działanie wody lub nadmiernego stosowania szamponu, gdyż może to spowodować skrócenie czasu działania produktu. Badania wykazują, że comiesięczne mycie szamponem lub zanurzanie w wodzie nie powoduje znaczącego skrócenia 8-miesięcznego okresu skuteczności przeciwkleszczowej po rozprzestrzenieniu się substancji czynnej w okrywie włosowej, podczas gdy skuteczność przeciwpchelna produktu stopniowo ulega zmniejszeniu, począwszy od 5 miesiąca.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Torebkę zawierającą obrożę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym do momentu zastosowania produktu.
Tak jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych weterynaryjnych, należy uniemożliwić małym dzieciom zabawę obrożą oraz wkładanie jej do ust. Nie powinno się zezwalać zwierzętom noszącym obrożę na spanie w tym samym łóżku co właściciele, a zwłaszcza dzieci.
Osoby, u których występuje nadwrażliwość na składniki obroży powinny unikać kontaktu z produktem.
Należy natychmiast usunąć pozostałości lub odcięte fragmenty obroży (patrz punkt 4.9).
Po założeniu obroży należy umyć ręce zimną wodą.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Sporadycznie, w ciągu pierwszych kilku dni po założeniu obroży może wystąpić niewielki świąd i/lub rumień u zwierząt, które nie są przyzwyczajone do noszenia obroży. Należy upewnić się, że obroża nie została założona zbyt ciasno.
Może wystąpić niewielka utrata sierści i reakcje skórne o łagodnym stopniu nasilenia w miejscu zastosowania produktu leczniczego weterynaryjnego. Zazwyczaj objawy te ustępują w ciągu 1 do 2 tygodni bez konieczności zdejmowania obroży. W pojedynczych przypadkach może być zalecane tymczasowe zdjęcie obroży do momentu ustąpienia objawów.

4.7    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Badania laboratoryjne dotyczące flumetryny lub imidakloprydu przeprowadzone na szczurach i królikach nie wykazały żadnego szkodliwego działania na płodność lub zdolności rozrodcze, jak również nie wykazały żadnych działań teratogennych lub toksycznych dla płodu. Jednakże, nie określono bezpieczeństwa stosowania omawianego produktu leczniczego weterynaryjnego u docelowego gatunku zwierząt w okresie ciąży i laktacji. Dlatego też, w związku z brakiem danych na ten temat, nie zaleca się stosowania produktu u suk w ciąży i w okresie laktacji.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9    Dawkowanie i droga(-i) podawania

Do stosowania na skórę. Jedna obroża do założenia wokół szyi zwierzęcia.
U psów o masie ciała powyżej 8 kg należy zastosować jedną obrożę Foresto o długości 70 cm.
U małych psów o masie ciała do 8 kg należy zastosować jedną obrożę Foresto dla psów o masie ciała ≤ 8 kg o długości 38 cm.
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Należy wyjąć obrożę z torebki ochronnej bezpośrednio przed zastosowaniem. Należy rozwinąć obrożę i upewnić się, że na jej wewnętrznej stronie nie ma żadnych pozostałości plastikowych łączeń. Należy założyć obrożę na szyję zwierzęcia i dostosować jej długość nie zaciskając zbyt mocno (wskazówka: powinno być możliwe wsunięcie dwóch palców pomiędzy obrożę a szyję zwierzęcia). Należy przeciągnąć wolną końcówkę obroży przez szlufkę i odciąć niepotrzebny odcinek na długości 2 cm.Zwierzę powinno nosić obrożę nieprzerwanie w celu zapewnienia 8-miesięcznego okresu ochrony. Obrożę należy zdjąć po upływie okresu leczenia. Należy okresowo sprawdzać i dostosowywać zamocowanie obroży, jeżeli będzie to konieczne, w szczególności w okresie szybkiego rozwoju szczeniąt.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

Charakter produktu sprawia, że prawdopodobieństwo przedawkowania jest niewielkie i nie oczekuje się wystąpienia objawów przedawkowania.
Zbadano przedawkowanie produktu w wyniku założenia 5 obroży u dorosłych psów na okres 8 miesięcy oraz u 7-tygodniowych szczeniąt na okres 6 miesięcy i nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych z wyjątkiem niewielkiej utraty sierści i łagodnych reakcji skórnych.
W przypadku zjedzenia obroży przez zwierzę (choć wystąpienie takiego zdarzenia jest mało prawdopodobne), mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe o łagodnym stopniu nasilenia (np. luźne stolce).


4.11    Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.


5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty przeciwko pasożytom zewnętrznym, preparaty owadobójcze i repelenty, pyretryny i pyretroidy
Kod ATCvet: QP53AC55 Preparaty skojarzone zawierające flumetrynę


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Imidaklopryd jest preparatem przeciwko pasożytom zewnętrznym, należącym do grupy związków o nazwie chloronikotynyle. Ze względu na właściwości chemiczne związek ten można sklasyfikować jako nitroguanidynę chloronikotynylu. Imidaklopryd wykazuje aktywne działanie przeciwko larwom pcheł we wszystkich stadiach rozwoju, jak również przeciwko dorosłym osobnikom pcheł oraz wszy i wszołów. Aktywność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży, co w konsekwencji zmniejsza ryzyko transmisji chorób psów przenoszonych wektorowo (z ang. CVBD) (np. bartonelozy i zakażeń tasiemcem psim Dipylidium caninum). Oprócz wskazań leczniczych wymienionych w punkcie 4.2 stwierdzono, że produkt wykazuje działanie przeciwko pchłom z gatunku Ctenocephalides canis i Pulex irritans.
Imidaklopryd charakteryzuje się wysokim powinowactwem do nikotynergicznych receptorów acetylocholiny w postsynaptycznym obszarze ośrodkowego układu nerwowego (OUN) pchły. Następujące w konsekwencji zahamowanie przewodnictwa cholinergicznego u owadów prowadzi do ich paraliżu i śmierci. Z powodu słabej interakcji z nikotynergicznymi receptorami u ssaków oraz postulowanego niewielkiego stopnia przenikania substancji czynnej przez barierę krew-mózg u ssaków, preparat nie wykazuje praktycznie żadnego wpływu na OUN u ssaków. Imidaklopryd wykazuje minimalną aktywność farmakologiczną u ssaków.

Flumetryna jest preparatem przeciwko pasożytom zewnętrznym, należącym do grupy syntetycznych pyretroidów. Zgodnie ze stanem obecnej wiedzy, syntetyczne pyretroidy zakłócają działanie kanałów sodowych błony komórkowej neuronu, prowadząc do opóźnienia repolaryzacji neuronu i w konsekwencji – śmierci pasożyta. W badaniach dotyczących zależności pomiędzy budową a aktywnością związku chemicznego zaobserwowano kilka przypadków zakłócenia przez pyretroidy aktywności receptorów o określonej strukturze chiralnej, powodujących w konsekwencji wybiórcze działanie tych preparatów na ektopasożyty. W przypadku omawianej grupy związków chemicznych nie zaobserwowano działania przeciwcholinesterazowego. Flumetryna jest odpowiedzialna za roztoczobójcze właściwości omawianego produktu leczniczego weterynaryjnego. Produkt wykazuje działanie odstraszające (zapobiegające żerowaniu) w przypadku wymienionych kleszczy, uniemożliwiając pasożytom żywienie się krwią, co w konsekwencji pośrednio pomaga zmniejszyć ryzyko transmisji chorób psów przenoszonych.
Oprócz wskazań leczniczych wymienionych w punkcie 4.2 stwierdzono, że preparat wykazuje działanie przeciwko kleszczom z gatunku Ixodes hexagonus i I. scapularis oraz przeciwko niewystępującemu w Europie gatunkowi kleszcza Dermacentor variabilis i australijskiemu gatunkowi kleszcza I. holocyclus, który powoduje paraliż.
Stosowanie obroży spowodowało zmniejszenie stopnia infestacji przez świerzbowca ludzkiego Sarcoptes scabiei u uprzednio zarażonych psów, prowadząc następnie do całkowitego wyleczenia po trzech miesiącach.


5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Obydwie substancje czynne są w sposób powolny i ciągły uwalnianie z macierzy polimerowej obroży na skórę zwierzęcia. Obydwie substancje są obecne w sierści psa w stężeniach zapewniających roztoczobójcze/owadobójcze działanie przez cały okres skuteczności produktu. Substancje czynne ulegają rozprowadzeniu z miejsca bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą na całą powierzchnię skóry zwierzęcia. Badania dotyczące przedawkowania i oceniające parametry kinetyczne w surowicy krwi w docelowej grupie zwierząt wykazały, że imidaklopryd pojawiał się w krążeniu ustrojowym jedynie krótkotrwale podczas gdy flumetryna była głównie niemierzalna. Wchłanianie doustne nie ma znaczenia dla skuteczności klinicznej.


5.3    Wpływ na środowisko

Patrz punkt 6.6.


6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczych


Tytanu dwutlenek (E 171)
Żelaza tlenek czarny (E 172)
Di-n-butylu adypinian
Glikolu propylenowego dikaprylokapronian
Olej sojowy epoksydowany
Kwas stearynowy
Polichlorek winylu


6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.


6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 30 miesięcy.


6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.


6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów, z których je wykonano

Pudełko zawierające jedną obrożę o długości 70 cm, wykonaną z polichlorku winylu i opakowaną w torebkę z PETP/PE.


6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Produkt ten nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych zwierząt wodnych.


7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH
Kaiser Wilhelm Allee 50, D-51373 Leverkusen
Niemcy
Nikt jeszcze nie napisał recenzji o tym produkcie.
Napisz recenzję
Poprzednia strona Produkt 14 z 91
w kategorii Na Pchły i Kleszcze
Następna strona
Pozostałe produkty z kategorii Na Pchły i Kleszcze
Porównaj produkty
 
Francodex Fiproclear na pchły i kleszcze pies 40-60 kg 1 pipeta
Francodex Fiproclear na pchły i kleszcze pies ... 18,99 zł
Porównaj


Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. Fiproclear to ... 
 
Francodex Fiproclear na pchły i kleszcze pies 20-40 kg 1 pipeta
Francodex Fiproclear na pchły i kleszcze pies ... 16,50 zł
Porównaj


Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. Fiproclear to ... 
 
Francodex Fiproclear na pchły i kleszcze pies 10-20 kg 1 pipeta
Francodex Fiproclear na pchły i kleszcze pies ... 15,00 zł
Porównaj


Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. Fiproclear to ... 
 
Francodex Fiproclear na pchły i kleszcze pies 2-10 kg 1 pipeta
Francodex Fiproclear na pchły i kleszcze pies ... 12,50 zł
Porównaj


Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. Fiproclear to ... 
 
DermaPharm Sabunol Spray przeciw pchłom i kleszczom dla psa 100ml
DermaPharm Sabunol Spray przeciw pchłom i ... 13,00 zł
Porównaj


Zastosowanie: Preparat o działaniu przeciwpchelnym i przeciwkleszczowym. Zalecenia: Wykazana badaniami 100% eliminacja: dorosłych osobników pcheł dorosłych kleszczy larw pcheł - bezpośrednio po zastosowaniu kleszczy w ... 
 
Selecta HTC Obroża Max biobójcza dla psa przeciw pchłom i kleszczom 75cm czarna [SE-7123]
Selecta HTC Obroża Max biobójcza dla psa ... 10,00 zł
Porównaj


Przeznaczenie i wskazania: produkt przeznaczony do odstraszania i  zwalczania pcheł i kleszczy u psów. Obroża MAX wykazuje aktywność biobójczą w 48 godzin od założenia produktu na szyję zwierzęcia. Działa repelencyjnie ... 
 
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom dla psa czerwona 50cm
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom ... 15,00 zł
Porównaj


Sabunol obroża w kolorze czerwonym , długość 50 cm. Zastosowanie: Sabunol GPI to nowoczesna obroża przeciw kleszczom i pchłom dla psów, skuteczna i wygodna w użyciu. Unikatowe połączenie trzech składników: permetryny, ... 
 
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom dla psa czerwona 75cm
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom ... 15,50 zł
Porównaj


Sabunol obroża w kolorze czerwonym , długość 75 cm. Zastosowanie: Sabunol GPI to nowoczesna obroża przeciw kleszczom i pchłom dla psów, skuteczna i wygodna w użyciu. Unikatowe połączenie trzech składników: permetryny, ... 
 
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom dla psa szara 75cm
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom ... 15,50 zł
Porównaj


Sabunol obroża w kolorze szarym, długość 75 cm. Zastosowanie: Sabunol GPI to nowoczesna obroża przeciw kleszczom i pchłom dla psów, skuteczna i wygodna w użyciu. Unikatowe połączenie trzech składników: permetryny, ... 
 
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom dla psa szara 50cm
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom ... 15,00 zł
Porównaj


Sabunol obroża w kolorze szarym, długość 50 cm. Zastosowanie: Sabunol GPI to nowoczesna obroża przeciw kleszczom i pchłom dla psów, skuteczna i wygodna w użyciu. Unikatowe połączenie trzech składników: permetryny, ... 
 
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom dla psa ozdobna czarna 50cm
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom ... 18,00 zł
Porównaj


Sabunol obroża ozdobna w kolorze czarnym, długość 50 cm. Zastosowanie: Sabunol GPI to nowoczesna obroża przeciw kleszczom i pchłom dla psów, skuteczna i wygodna w użyciu. Unikatowe połączenie trzech składników: ... 
 
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom dla psa ozdobna różowa 50cm
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom ... 18,00 zł
Porównaj


Sabunol obroża ozdobna w kolorze różowym, długość 50 cm. Zastosowanie: Sabunol GPI to nowoczesna obroża przeciw kleszczom i pchłom dla psów, skuteczna i wygodna w użyciu. Unikatowe połączenie trzech składników: ... 
 
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom dla yorka ozdobna różowa 35cm
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom ... 16,50 zł
Porównaj


Sabunol obroża ozdobna w kolorze różowym, długość 35 cm. Zastosowanie: Sabunol GPI to nowoczesna obroża przeciw kleszczom i pchłom dla psów, skuteczna i wygodna w użyciu. Unikatowe połączenie trzech składników: ... 
 
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom dla yorka ozdobna czarna 35cm
DermaPharm Sabunol GPI Obroża przeciw pchłom ... 16,50 zł
Porównaj


Sabunol obroża ozdobna w kolorze czarnym, długość 35 cm. Zastosowanie: Sabunol GPI to nowoczesna obroża przeciw kleszczom i pchłom dla psów, skuteczna i wygodna w użyciu. Unikatowe połączenie trzech składników: ... 
 
Beaphar Tick Boy szczypce do łatwego usuwania kleszczy
Beaphar Tick Boy szczypce do łatwego usuwania ... 15,00 zł
Porównaj


Tick Boy - Szczypce do usuwania kleszczy Tick Boy Beaphar pozwala w łatwy, bezpieczny i delikatny sposób, usunąć w całości kleszcze przyczepione do skóry. Kleszcze mogą być nosicielami niebezpiecznych patogenów, ... 
 
Beaphar Tick Test - zbadaj kleszcza - choroba z Lyme
Beaphar Tick Test - zbadaj kleszcza - choroba z ... 22,00 zł
Porównaj


Zbadaj Kleszcza - Tick Test Choroba z Lyme może dotyczyć zwierząt domowych oraz ludzi. Kleszcze zarażone krętkami Borrelia przenoszą chorobę, przywierając do ciała i odżywiając się krwią od różnych gatunków zwierząt i ... 
 
Over Zoo Bio Protecto Obroża dla małego psa 35cm
Over Zoo Bio Protecto Obroża dla małego psa 35cm 12,50 zł
Porównaj


Over Zoo Bio Protecto Obroża dla małego psa 35cm (psy do 10kg) Bio Protecto - seria obroży z naturalnymi olejkami eterycznymi dla psów i kotów. Naturalna bariera dla pcheł, kleszczy, komarów i much. Wzmacnia sierść, ... 
 
Over Zoo Bio Protecto Obroża dla dużego psa 75cm
Over Zoo Bio Protecto Obroża dla dużego psa 75cm 12,50 zł
Porównaj


Over Zoo Bio Protecto Obroża dla dużego psa 75cm (psy od 25 kg) Bio Protecto - seria obroży z naturalnymi olejkami eterycznymi dla psów i kotów. Naturalna bariera dla pcheł, kleszczy, komarów i much. Wzmacnia sierść, ... 
 
Over Zoo Bio Protecto Obroża dla średniego psa 60cm
Over Zoo Bio Protecto Obroża dla średniego psa ... 12,50 zł
Porównaj


Over Zoo Bio Protecto Obroża dla średniego psa 60cm (psy 10-25 kg) Bio Protecto - seria obroży z naturalnymi olejkami eterycznymi dla psów i kotów. Naturalna bariera dla pcheł, kleszczy, komarów i much. Wzmacnia ... 
 
Over Zoo Bio Protecto Obroża dla szczeniąt 35cm
Over Zoo Bio Protecto Obroża dla szczeniąt 35cm 12,50 zł
Porównaj


Over Zoo Bio Protecto Obroża dla szczeniąt 35cm Bio Protecto - seria obroży z naturalnymi olejkami eterycznymi dla psów i kotów. Naturalna bariera dla pcheł, kleszczy, komarów i much. Wzmacnia sierść, zapobiega jej ... 
 
Trixie Szczypce do usuwania kleszczy 8cm [2386]
Trixie Szczypce do usuwania kleszczy 8cm [2386] Chwilowy brak ceny
Trixie szczypce do usuwania kleszczy Wielokrotnego użytku Metalowa konstrukcja z plastikowym uchwytem Łatwe w użytkowaniu Usuwa całe kleszcze Długość 8 cm Różne kolory - wysyłane losowo 
 
Selecta HTC Obroża Max biobójcza dla kota i małego psa przeciw pchłom i kleszczom niebieska 43cm
Selecta HTC Obroża Max biobójcza dla kota i ... 10,00 zł
Porównaj


Przeznaczenie i wskazania: Produkt przeznaczony do odstraszania i  zwalczania pcheł i kleszczy u kotów i psów. Obroża MAX wykazuje aktywność biobójczą w 48 godzin od założenia produktu na szyję zwierzęcia. ... 
 
Selecta HTC Max Obroża dla psa przeciw pchłom i kleszczom czarna 75cm
Selecta HTC Max Obroża dla psa przeciw pchłom i ... Chwilowy brak ceny
Przeznaczenie i wskazania: Profilaktyka i zwalczanie pasożytów zewnętrznych u psów. Obroża MAX działa w czasie 120 dni. Stosować u psów dorosłych oraz szczeniąt od 4 miesiąca życia.   Trwałość: dwa lata, ... 
 
#1 All Systems Tea Tree Oil 236ml
#1 All Systems Tea Tree Oil 236ml Chwilowy brak ceny
#1 ALL SYSTEMS Tea Tree Oil Olejek z drzewa herbacianego - naturalny środek  o właścicwościach bakteriobójczych, grzybobójczych, antyseptycznych #1 ALL SYSTEMS Tea Tree Oil to  efektywnie działający naturalny ... 
 
Amiwet Pianka odstraszająca pchły i kleszcze dla psów i kotów 150ml
Amiwet Pianka odstraszająca pchły i kleszcze ... 22,00 zł
Porównaj


Amiwet Pianka odstraszająca pchły i kleszcze z olejkiem Neem   Preparat wspomaga ochronę psów i kotów przed obecnością pcheł i kleszczy na sierści i skórze. Skład: Olejek neem, gliceryna, substancje ... 
 
Amiwet Spot-On odstraszający pchły i kleszcze z olejkiem Neem pipety 2x2ml
Amiwet Spot-On odstraszający pchły i kleszcze z ... 24,00 zł
Porównaj


Amiwet SPOT-ON odstraszający pchły i kleszcze z olejkiem Neem   Preparat wspomaga ochronę psów i kotów przed obecnością pcheł i kleszczy na sierści i skórze. Skład: olejek neem, substancje ... 
 
Amiwet Spray odstraszający pchły i kleszcze dla psów i kotów 200ml
Amiwet Spray odstraszający pchły i kleszcze dla ... 22,00 zł
Porównaj


Amiwet - spray Odstraszający pchły i kleszcze dla psów i kotów   Wspomaga ochronę psów i kotów przed obecnością pcheł i kleszczy na sierści i skórze. Z olejkiem neem. Skład: Olejek neem, ... 
 
Trixie Pęseta do usuwania kleszczy 7cm [2372]
Trixie Pęseta do usuwania kleszczy 7cm [2372] 15,00 zł
Porównaj


Pęseta do usuwania kleszczy jest przydatna w każdym domu.   Wielokrotnego użytku   Metalowa - trwała   Nie tylko do kleszczy - również do wyjęcia zadry i innego ciała obcego   Długość 7cm Kleszcze ... 
 
Trixie Szczypce do usuwania kleszczy 9cm [2381]
Trixie Szczypce do usuwania kleszczy 9cm [2381] 5,75 zł
Porównaj


Szczypce do usuwania kleszczy są przydatne w każdym domu.   Wielokrotnego użytku   Łatwe w użytkowaniu   Mechanizm kontroli zacisku   Nie tylko do kleszczy - również do wyjęcia zadry i innego ciała ... 
 
Trixie Pętla przeciw kleszczom z uchwytem [2427]
Trixie Pętla przeciw kleszczom z uchwytem [2427] 12,50 zł
Porównaj


Pętla z uchwytem do usuwania kleszczy   Wielokrotnego użytku   Materiał z tworzywa   Łatwe w użytkowaniu, brak ryzyka uszkodzenai skóry   Usuwa całe kleszcze   Długość 11 cm   Różne ... 
 
Urządzenie do usuwania kleszczy - haczyki 2szt
Urządzenie do usuwania kleszczy - haczyki 2szt 12,00 zł
Porównaj


Urządzenie do usuwania kleszczy jest przydatne w każdym domu.   Wielokrotnego użytku Dwa rozmiary haczyków Usuwają kleszcza szybko i bezboleśnie Nie ściskają kleszcza To proste, niezawodne i bezpieczne narzędzie do ... 
 
Selecta HTC Herba Line Krople dla yorka / małych ras 1ml
Selecta HTC Herba Line Krople dla yorka / małych ... 10,50 zł
Porównaj


Przeznaczenie i wskazania:   Do stosowania u dorosłych i młodych psów małych ras od 4. miesiąca życia. Olejki ziołowe nadają sierści połysk i zdrowy wygląd. Poprawiają ogólną kondycję skóry, ograniczają ... 
 
Selecta HTC Herba Max Obroża ziołowa 75cm
Selecta HTC Herba Max Obroża ziołowa 75cm Chwilowy brak ceny
Przeznaczenie i wskazania: Pielęgnacja i kosmetyka są nadrzędnymi przeznaczeniami produktu. Ciągłe stosowanie obroży zapewnia świeży i higieniczny efekt. Olejki ziołowe nadają sierści połysk i zdrowy wygląd. Poprawiają ogólną ... 
 
Selecta HTC Max Obroża dla psa przeciw pchłom i kleszczom brązowa 75cm
Selecta HTC Max Obroża dla psa przeciw pchłom i ... Chwilowy brak ceny
Przeznaczenie i wskazania: Profilaktyka i zwalczanie pasożytów zewnętrznych u psów. Obroża MAX działa w czasie 120 dni. Stosować u psów dorosłych oraz szczeniąt od 4 miesiąca życia.   Trwałość: dwa lata, ... 
 
Selecta HTC Płyn wspomagający dla psów i kotów przeciw ektopasożytom 200ml
Selecta HTC Płyn wspomagający dla psów i ... 12,50 zł
Porównaj


Przeznaczenie i wskazania: Pielęgnacja i kosmetyka są nadrzędnymi przeznaczeniami preparatu. Profilaktyka i odstraszanie pasożytów zewnętrznych, owadów takich jak: pchły, komary, meszki są dodatkowymi funkcjami produktu. Do ... 
 
Selecta HTC Herba Max Wspomagające krople Spot-On dla szczeniąt i kociąt 5x1ml
Selecta HTC Herba Max Wspomagające krople ... 21,00 zł
Porównaj


Przeznaczenie i wskazania: Do stosowania u psów i kotów od 3 miesiąca życia. Krople o przeznaczeniu pielęgnacyjnym, doskonale sprawdzają się jako uzupełnienie codziennej higieny i profilaktyki zdrowotnej kotów oraz ... 
 
Selecta HTC Obroża Max biobójcza dla kota i małego psa przeciw pchłom i kleszczom 43cm [SE-0919]
Selecta HTC Obroża Max biobójcza dla kota i ... 10,00 zł
Porównaj


Substancja czynna: geraniol 13 g/100 g (nr. CAS 106-24-1) Przeznaczenie i wskazania: Produkt przeznaczony do odstraszania i  zwalczania pcheł i kleszczy u kotów i psów. Obroża MAX wykazuje aktywność biobójczą w ... 
 
Selecta HTC Obroża Max biobójcza dla psa przeciw pchłom i kleszczom 75cm brązowa [SE-0902]
Selecta HTC Obroża Max biobójcza dla psa ... 10,00 zł
Porównaj


Przeznaczenie i wskazania: produkt przeznaczony do odstraszania i  zwalczania pcheł i kleszczy u psów. Obroża MAX wykazuje aktywność biobójczą w 48 godzin od założenia produktu na szyję zwierzęcia. Działa repelencyjnie ... 
 
Selecta HTC Herba Max Obroża ziołowa 43cm
Selecta HTC Herba Max Obroża ziołowa 43cm 10,00 zł
Porównaj


Przeznaczenie i wskazania: Zalecana dla zwierząt dorosłych, młodych od 3 miesiąca życia, osłabionych i delikatnych. Pielęgnacja i kosmetyka są nadrzędnymi przeznaczeniami produktu. Ciągłe stosowanie obroży zapewnia świeży i ... 
 
Selecta HTC Max Obroża dla psa przeciw pchłom i kleszczom czerwona 75cm
Selecta HTC Max Obroża dla psa przeciw pchłom i ... 10,00 zł
Porównaj


Przeznaczenie i wskazania: Profilaktyka i zwalczanie pasożytów zewnętrznych u psów. Obroża MAX działa w czasie 120 dni. Stosować u psów dorosłych oraz szczeniąt od 4 miesiąca życia.   Trwałość: dwa lata, ... 
 
Selecta HTC Max Obroża dla małego psa przeciw pchłom i kleszczom 43cm brązowa [SE-0017]
Selecta HTC Max Obroża dla małego psa przeciw ... Chwilowy brak ceny
Przeznaczenie i wskazania: Profilaktyka i zwalczanie pasożytów zewnętrznych u psów. Obroża MAX działa w czasie 120 dni. Stosować u psów dorosłych oraz szczeniąt od 4 miesiąca życia.   Trwałość: dwa lata, ... 
 
Selecta HTC Obroża Max biobójcza dla kota i małego psa przeciw pchłom i kleszczom czerwona 43cm [SE-5693]
Selecta HTC Obroża Max biobójcza dla kota i ... 10,00 zł
Porównaj


Przeznaczenie i wskazania: produkt przeznaczony do odstraszania i  zwalczania pcheł i kleszczy u kotów i psów. Obroża MAX wykazuje aktywność biobójcza w 48 godzin od założenia produktu na szyję zwierzęcia. Działa ... 
 
Certech Suchy szampon dla psów Sułtan 250ml
Certech Suchy szampon dla psów Sułtan 250ml 7,00 zł
Porównaj


Suchy szampon dla psów - 'Sułtan' umożliwia pielęgnację bez użycia wody. Szczególnie przydatny w przypadku stanów chorobowych skóry zwierzęcia. Sposób użycia: Nastroszyć sierść psa, a następnie ... 
 
Prozoo Vet for Pet Szampon FleaDerm 200ml
Prozoo Vet for Pet Szampon FleaDerm 200ml Chwilowy brak ceny
Szampon o podwójnym działaniu, bójczym i repelencyjnym, przeznaczony dla wszystkich ras psów zawiera naturalne, silnie działające, substancje skutecznie eliminujące pasożyty zewnętrzne psów: pchły, wszy, ... 
 
Prozoo Vet for Pet FleaDerm Spray 200ml
Prozoo Vet for Pet FleaDerm Spray 200ml Chwilowy brak ceny
Spray skutecznie odstraszający kleszcze, pchły, wszy, wszoły i inne pasożyty zewnętrzne oraz insekty i owady (komary, meszki, muchy, gzy). Wykazuje długotrwały, 7-godzinny efekt repelencyjny. Zawiera naturalne substancje biobójcze ... 
 
Advantix Spot-On dla psa do 4kg - roztwór przeciwko pchłom i kleszczom - 4 pipety w opakowaniu
Advantix Spot-On dla psa do 4kg - roztwór ... Chwilowy brak ceny
Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/0,4 ml; roztwór do nakrapiania Uwaga: opakowanie zawiera cztery pipety.   Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa ... 
 
Advantix Spot-On dla psa 4-10kg - roztwór przeciwko pchłom i kleszczom - 4 pipety w opakowaniu
Advantix Spot-On dla psa 4-10kg - roztwór ... Chwilowy brak ceny
Advantix Spot-on (100 mg +500 mg)/1 ml; roztwór do nakrapiania Uwaga: opakowanie zawiera cztery pipety.   Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa ... 
 
Advantix Spot-On dla psa 10-25kg - roztwór przeciwko pchłom i kleszczom - 4 pipety w opakowaniu
Advantix Spot-On dla psa 10-25kg - roztwór ... Chwilowy brak ceny
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml; roztwór do nakrapiania Uwaga: opakowanie zawiera cztery pipety.   Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, ... 
 
Advantix Spot-On dla psa 25-40kg - roztwór przeciwko pchłom i kleszczom - 4 pipety w opakowaniu
Advantix Spot-On dla psa 25-40kg - roztwór ... Chwilowy brak ceny
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania Uwaga: opakowanie zawiera cztery pipety.   Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, ... 
 
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla psa ozdobna czarna 50cm
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla ... Chwilowy brak ceny
Obroża ozdobna w kolorze czarnym, długość 50 cm. Zastosowanie: Obroża Sabunol to nowoczesny, wieloskładnikowy preparat do likwidacji pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów. Unikatowe, jedyne na rynku połączenie ... 
 
DermaPharm Sabunol Puder na pchły i kleszcze dla psa 120g
DermaPharm Sabunol Puder na pchły i kleszcze dla ... Chwilowy brak ceny
Zastosowanie: Sabunol puder to skuteczny preparat przeznaczony do zwalczania pcheł i kleszczy na skórze i sierści psów. Może być również stosowany w otoczeniu, w którym przebywają psy np. w budach, kojcach, ... 
 
DermaPharm Sabunol Emulsja przeciw pchłom dla psa 150ml
DermaPharm Sabunol Emulsja przeciw pchłom dla ... 12,50 zł
Porównaj


Zastosowanie: Preparat o działaniu przeciwpchelnym. Najlepsze efekty długotrwałego zabezpieczenia przeciw inwazji pcheł uzyskuje się łącząc mycie emulsją z późniejszym stosowaniem spray'u ... 
 
DermaPharm Sabunol Spray przeciw pchłom i kleszczom dla psa 100ml
DermaPharm Sabunol Spray przeciw pchłom i ... Chwilowy brak ceny
Zastosowanie: Preparat o działaniu przeciwpchelnym i przeciwkleszczowym.   Zalecenia:   Do zwalczania pcheł i kleszczy. Składniki aktywne: Permetryna - 2 g/1 kg Imidaklopryd - 1 ... 
 
DermaPharm Sabunol Krople przeciw pchłom i kleszczom dla yorków 0,7ml
DermaPharm Sabunol Krople przeciw pchłom i ... Chwilowy brak ceny
Zastosowanie: Sabunol krople to preparat przeznaczony wyłącznie dla psów, zabezpieczający przed pchłami, kleszczami, wszami i wszołami. Trójskładnikowa receptura: imidaklopryd, permetryna i piryproksyfen zapewnia dużą ... 
 
DermaPharm Sabunol Krople przeciw pchłom i kleszczom dla psa 1ml
DermaPharm Sabunol Krople przeciw pchłom i ... Chwilowy brak ceny
Zastosowanie: Sabunol krople to preparat przeznaczony wyłącznie dla psów, zabezpieczający przed pchłami, kleszczami, wszami i wszołami. Trójskładnikowa receptura: imidaklopryd, permetryna i piryproksyfen zapewnia dużą ... 
 
DermaPharm Sabunol Krople przeciw pchłom i kleszczom dla psa 2ml
DermaPharm Sabunol Krople przeciw pchłom i ... Chwilowy brak ceny
Zastosowanie: Sabunol krople to preparat przeznaczony wyłącznie dla psów, zabezpieczający przed pchłami, kleszczami, wszami i wszołami. Trójskładnikowa receptura: imidaklopryd, permetryna i piryproksyfen zapewnia dużą ... 
 
DermaPharm Sabunol Krople przeciw pchłom i kleszczom dla psa 4ml
DermaPharm Sabunol Krople przeciw pchłom i ... Chwilowy brak ceny
Zastosowanie: Sabunol krople to preparat przeznaczony wyłącznie dla psów, zabezpieczający przed pchłami, kleszczami, wszami i wszołami. Trójskładnikowa receptura: imidaklopryd, permetryna i piryproksyfen zapewnia dużą ... 
 
DermaPharm Sabunol Krople przeciw pchłom i kleszczom dla psa 6ml
DermaPharm Sabunol Krople przeciw pchłom i ... Chwilowy brak ceny
Zastosowanie: Sabunol krople to preparat przeznaczony wyłącznie dla psów, zabezpieczający przed pchłami, kleszczami, wszami i wszołami. Trójskładnikowa receptura: imidaklopryd, permetryna i piryproksyfen zapewnia dużą ... 
 
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla yorka ozdobna czarna 35cm
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla ... Chwilowy brak ceny
Obroża ozdobna w kolorze czarnym, długość 35 cm. Zastosowanie: Obroża Sabunol to nowoczesny, wieloskładnikowy preparat do likwidacji pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów. Unikatowe, jedyne na rynku połączenie ... 
 
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla yorka ozdobna różowa 35cm
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla ... Chwilowy brak ceny
Obroża ozdobna w kolorze różowym, długość 35 cm. Zastosowanie: Obroża Sabunol to nowoczesny, wieloskładnikowy preparat do likwidacji pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów. Unikatowe, jedyne na rynku ... 
 
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla psa ozdobna różowa 50cm
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla ... Chwilowy brak ceny
Obroża ozdobna w kolorze różowym, długość 50 cm. Zastosowanie: Obroża Sabunol to nowoczesny, wieloskładnikowy preparat do likwidacji pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów. Unikatowe, jedyne na rynku połączenie ... 
 
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla psa czerwona 50cm
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla ... Chwilowy brak ceny
Obroża w kolorze czerwonym , długość 50 cm. Zastosowanie: Obroża Sabunol to nowoczesny, wieloskładnikowy preparat do likwidacji pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów. Unikatowe, jedyne na rynku połączenie ... 
 
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla psa szara 50cm
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla ... Chwilowy brak ceny
Obroża w kolorze szarym, długość 50 cm. Zastosowanie: Obroża Sabunol to nowoczesny, wieloskładnikowy preparat do likwidacji pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów. Unikatowe, jedyne na rynku połączenie imidakloprydu, ... 
 
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla psa czerwona 75cm
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla ... Chwilowy brak ceny
Obroża ozdobna w kolorze czerwonym, długość 75 cm. Zastosowanie: Obroża Sabunol to nowoczesny, wieloskładnikowy preparat do likwidacji pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów. Unikatowe, jedyne na rynku połączenie ... 
 
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla psa szara 75cm
DermaPharm Sabunol Obroża przeciw pchłom dla ... Chwilowy brak ceny
Obroża ozdobna w kolorze szarym, długość 75 cm. Zastosowanie: Obroża Sabunol to nowoczesny, wieloskładnikowy preparat do likwidacji pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów. Unikatowe, jedyne na rynku połączenie ... 
 
DermaPharm Sabunol Ixoder Spray odstraszający kleszcze i komary dla psa i kota 100ml
DermaPharm Sabunol Ixoder Spray odstraszający ... 15,00 zł
Porównaj


Zastosowanie: Produkt wyjątkowo skutecznie zabezpiecza zwierzęta przed inwazją kleszczy i komarów. Zalecenia: Do ochrony zwierząt przed kleszczami i komarami: podczas spacerów po lasach i łąkach w ... 
 
Advantix Spot-On dla psa do 4kg - roztwór przeciwko pchłom i kleszczom - 1 pipeta w opakowaniu
Advantix Spot-On dla psa do 4kg - roztwór ... Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. Uwaga: opakowanie ... 
 
Advantix Spot-On dla psa 4-10kg - roztwór przeciwko pchłom i kleszczom - 1 pipeta w opakowaniu
Advantix Spot-On dla psa 4-10kg - roztwór ... Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. Uwaga: opakowanie ... 
 
Advantix Spot-On dla psa 10-25kg - roztwór przeciwko pchłom i kleszczom - 1 pipeta w opakowaniu
Advantix Spot-On dla psa 10-25kg - roztwór ... Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. Uwaga: opakowanie ... 
 
Advantix Spot-On dla psa 25-40kg - roztwór przeciwko pchłom i kleszczom - 1 pipeta w opakowaniu
Advantix Spot-On dla psa 25-40kg - roztwór ... Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. Uwaga: opakowanie ... 
 
Fypryst Spot-On Pies 10-20kg - 134mg/1,34ml - 1 sztuka
Fypryst Spot-On Pies 10-20kg - 134mg/1,34ml - 1 ... Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. FYPRYST 67 mg - ... 
 
Fypryst Spot-On Pies 20-40kg - 268mg/2,68ml - 1 sztuka
Fypryst Spot-On Pies 20-40kg - 268mg/2,68ml - 1 ... Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. FYPRYST 67 mg - ... 
 
Fypryst Spot-On Pies 2-10kg - 67mg/0,67ml - 1 sztuka
Fypryst Spot-On Pies 2-10kg - 67mg/0,67ml - 1 ... Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. FYPRYST 67 mg - ... 
 
Fypryst Spot-On Pies 40-60kg - 402mg/4,02ml - 1 sztuka
Fypryst Spot-On Pies 40-60kg - 402mg/4,02ml - 1 ... Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. FYPRYST 67 mg - ... 
 
Bayer Foresto Obroża 1,25g + 0,56g  dla kotów i małych psów <8kg
Bayer Foresto Obroża 1,25g + 0,56g dla kotów i ... 89,00 zł
Porównaj


Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. 1. NAZWA ... 
 
Kiltix obroża przeciw pchłom i kleszczom dla dużych psów 70cm
Kiltix obroża przeciw pchłom i kleszczom dla ... Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. Wskazania ... 
 
Kiltix obroża przeciw pchłom i kleszczom dla średnich psów 53cm
Kiltix obroża przeciw pchłom i kleszczom dla ... Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. Wskazania ... 
 
Kiltix obroża przeciw pchłom i kleszczom dla małych psów 38cm
Kiltix obroża przeciw pchłom i kleszczom dla ... Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. Wskazania ... 
 
Frontline Spray 250ml
Frontline Spray 250ml Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na ... 
 
Frontline Spray 100ml
Frontline Spray 100ml Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na ... 
 
Frontline Spot-On XL (psy 40-60kg) 1 pipeta
Frontline Spot-On XL (psy 40-60kg) 1 pipeta Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. FRONTLINE® ... 
 
Frontline Spot-On L (psy 20-40kg) 1 pipeta
Frontline Spot-On L (psy 20-40kg) 1 pipeta Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. FRONTLINE® ... 
 
Frontline Spot-On M (psy 10-20kg) 1 pipeta
Frontline Spot-On M (psy 10-20kg) 1 pipeta Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. FRONTLINE® ... 
 
Frontline Spot-On S (psy 2-10kg) 1 pipeta
Frontline Spot-On S (psy 2-10kg) 1 pipeta Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. FRONTLINE® ... 
 
Fiprex Spot-On XL (psy 40-55kg) 1 pipeta
Fiprex Spot-On XL (psy 40-55kg) 1 pipeta Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. Fiprex® XL; ... 
 
Fiprex Spot-On L (psy 20-40kg) 1 pipeta
Fiprex Spot-On L (psy 20-40kg) 1 pipeta Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. Fiprex® L; ... 
 
Fiprex Spot-On M (psy 10-20kg) 1 pipeta
Fiprex Spot-On M (psy 10-20kg) 1 pipeta Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. Fiprex® M; ... 
 
Fiprex Spot-On S (psy 2-10kg) 1 pipeta
Fiprex Spot-On S (psy 2-10kg) 1 pipeta Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na Woli. Fiprex® S; ... 
 
Fiprex Spray 250ml
Fiprex Spray 250ml Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na ... 
 
Fiprex Spray 100ml
Fiprex Spray 100ml Chwilowy brak ceny
Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon. Produkty lecznicze weterynaryjne OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) sprzedawane są wyłącznie z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym przy Ul. Szańcowej 17 na ... 
Copyright © 2013 mascotas
facebook